Izlaist lentes komandas
Pāriet uz galveno saturu
SharePoint


      

Kopsavilkums par E-prasmju nedēļas norisi
(lejupielādēt .pdf)

LIKTA sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju no 2011. gada 28. februāra līdz 5.martam rīkoja Latvijā otro E-prasmju nedēļu (European Get Online week) ar mērķi veicināt sabiedrības sekmīgu integrāciju informācijas sabiedrībā. E-prasmju nedēļas mērķis bija ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām, informēt, kur un kā pielietot jau esošās e-prasmes, uzlabot tās, kā arī uzzināt par valsts sniegto e-pakalpojumu saņemšanas iespējām un to ērtāku izmantošanu.

Kopumā E-prasmju nedēļas aktivitātēs reģistrējās un piedalījās vairāk kā 41 tūkstoši dalībnieku visos Latvijas novados, tai skaitā vairāk 2900 cilvēki, kas ar datoru iepazinās pirmo reizi. Nedēļas organizēšanā iesaistījās vairāk kā 200 partneri – ministrijas, nozaru uzņēmumi, pašvaldības, skolas, bibliotēkas. Visā Latvijā norisinājās 709 dažādi pasākumi, kā ari bija iespēja pieslēgties interneta tiešraidēm 28. februāri, 1. martā, 3. martā un 4. martā.

Galvenās E-prasmju nedēļas aktivitātes:
• E-prasmju nedēļas laikā dalībniekiem tika dota iespēja iepazīties ar IT barometru un pārbaudīt savas zināšanas. Nedēļas laikā tika izpildīti vairāk kā 4,5 tūkstoši IT Barometra testu;
• E-prasmju nedēļas centrālos pasākumus visā Latvijā varēja noskatīties tiešraidēs , ko nodrošināja Lattelecom- portālos www.piesledzieslatvija.lv un www.esmaja.lv. Galvenie Nedēļas pasākumi, kas tika translēti interaktīvajās tiešraidēs:

  • Atklāšanas pasākums 28. februāri
  • Apaļais galds - diskusija jauniešiem par e-prasmju un e-rīku izmantošanu – 28.februārī
  • E-komercijas seminārs uzņēmējiem, 3. martā
  • Nedēļās noslēguma pasākums 4. martā

• E-prasmju nedēļas ietvaros letonika.lv piedāvāja veikt pašpārbaudes testu, lai noskaidrotu, cik efektīvi cilvēki prot atrast informāciju elektroniskajā vidē. Testā veikšanā piedalījās vairāk kā 5 tūkstoši dalībnieku;
• Jaunu iespēju pārbaudīt savas datorprasmes šogad piedāvāja SIA Lattelecom, iesaistot gan iesācējus, gan cilvēkus ar priekšzināšanām datortestā „Uzzini, cik prasmīgs esi!”. Kopā Lattelecom testos piedalījās vairāk kā 3200  dalībnieku.
• Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Valsts Ieņēmumu dienestu, Latvijas Valsts radio un televīzijas centru un Centrālo Statistikas pārvaldi tika organizēti speciāli semināri un apmācības uzņēmējiem;
• Pirmo reizi šogad E-prasmju nedēļas ietvaros, Centrālā Statistikas pārvalde „Tautas skaitīšana 2011” ietvaros deva iespēju Latvijas iedzīvotājiem saskaitīties internetā. Šo iespēju nedēļas laikā izmantoja vairāk kā 159 tūkstoši iedzīvotāju.
• Skolās norisinājās dažādi izglītojoši pasākumi skolēniem un viņu vecākiem;
• Galvenās aktivitātes datoriesācējiem bija: Seniori-sērfotāji, Pirmais klikšķis, Tiem kam pāri 50, Tavs draugs dators, Paaudze-paaudzei.
• V/A „Kultūras Informācijas sistēmas” un bibliotēku tīkls visos Latvijas novados aktīvi iesaistījās iedzīvotāju informēšanā par E-prasmju nedēļas norisi;
• E-prasmju nedēļas video, kas sagatavoti sadarbībā ar Lattelecom un ievietoti portālā www.youtube.com, skatīti vairāk kā 6984 reizes.


Dalībnieku sadalījums pēc dzimuma:

Sievietes

49.79%

Vīrieši

50.21%


Dalībnieku sadalījums pēc vecuma:

Līdz 18

48.03%

18-25

27.63%

26-40

11.16%

41-55

8.19%

Virs 55

4.99%

Dalībnieku sadalījums pēc nodarbošanās:

Students

54.41%

Pašvaldības/valsts sektora darbinieks

11.43%

Privātā sektorā strādājošs

7.16%

NVO pārstāvis

1.14%

Bezdarbnieks

5.99%

Pensionēts

2.76%

Cits

17.10%


Kopumā no visiem reģistrētajiem E-prasmju nedēļas dalībniekiem, datoru iepriekš lietojuši 38563 dalībnieki jeb 92.99%, taču 2909 dalībniekiem jeb 7.01% tā bija pirmā iepazīšanās ar informācijas tehnoloģijām.

Jāatzīmē, ka Latvija bija visaktīvākā Eiropas e-prasmju nedēļas  (European Get Online week 2011) dalībvalsts, nākamās aktivitātes ziņā bija Lietuva, Rumānija un Polija.